1 day ago

Anons informacyjny – treningi z przemawiania

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)read more...

5 days ago

Obwieszczenie – kursy z marketingu

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013read more...

6 days ago

Ołoszenie – szkolenia z marketingu

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

7 days ago

Decyzja – kursy z włoskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

3 weeks ago

Zawiadomienie – szkolenia z francuskiego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

3 weeks ago

Zawiadomienie – warsztaty z systemów ocen

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

3 weeks ago

Publikacja – szkolenia z informatyki

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://bi read more...